Båtupptagning och tömning av mastförråd

Båtupptagningsdagar för 2017 :
Söndagarna den 1 oktober och 15 oktober


Turordningslista
vid båtupptagning Söndagen den 1 oktober

Turordningslista
vid båtupptagningen Söndagen den 15 oktober

Turordningslistor kommer även att presenteras på servicehusets anslagstavla.

Notera följande datum:

24 sept:
Anmälan gällande båtupptagning 1 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
24 sept:
Vaggor o dyl ska vara ute ur mastförrådet.
27 sept:
Turordninglistan för båtupptagning 1 ska vara klar och publicerad på tavla och hemsida.
1 okt:
Båtupptagning 1 med beräknad start kl. 08:00
8 okt:
Anmälan gällande båtupptagning 2 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
11 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 2 ska vara klar och publicerad på tavla och hemsida.
15 okt:
Båtupptagning 2 med beräknad start kl. 08:00

Endast båtägare med fast sommarplats och som tidigare legat vinterupplagda kommer att beredas plats.

Kom ihåg att:

 • vara i god tid aktuell dag
 • du ska ha giltlig försäkring
 • det skall finnas två personer per båt
 • vara på plats för båtupptagning så fort som möjligt efter att föregående båt är uppe
 • du ansvarar för att slingen läggs rätt
 • båten skall placeras enligt hamnmästarens anvisningar
 • vagga och mast skall märkas med namn, e-postadress och telefonnummer
 • gasflaskor skall tas ur båten och förvaras utanför hamnområdet
 • förtöjningsgods och andra linor skall demonteras från din sommarplats.
 • stegar som är monterade på västra kajen ska demonteras och omhändertas.
 • mast får efter avtal med hamnmästaren förvaras i förrådet under vinterperioden från några veckor före upptagning till några veckor efter sjösättning (15/9 – 15/5).
 • mast skall, i änden mot dörren i mastskjulet, förses med tydlig bricka med namn, telefonnummer och e-postadress.

 

Anmälan båtupptagning