Sjösättning

Sjösättning sker i hamnföreningens regi.
Sjösättning 2018 sker vid 2 tillfällen med start kl. 08:00 vid båda tillfällena.
Söndagen den 22 April
Söndagen den 6 Maj 


Turordningslista
vid sjösättning den 22 april och 6 maj 2018
 
Turordningslistor kommer även att presenteras på servicehusets anslagstavla.


Notera följande datum (datum kommer under april/maj månad 2018):
15 april:
Anmälan gällande sjösättning 1 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
18 april:
Turordningslistan för sjösättning 1 ska vara klar och distribuerad.
29 april:
Anmälan gällande sjösättning 2 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
22 april:
Sjösättning 1
22 april:
Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
2 maj:
Sjösättning 2
1 juni:
Master o dyl ska vara ute ur mastförrådet

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste dock senast den 31:e maj
  • det serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris

 

Anmälan sjösättning