Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.

VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.
VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
 
Medlemmar

Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnmästare

Telefon:
0705-374545

Årsmöte 2017
Årsmöte för 2017 är den 12 mars kl 15:00.
Plats: Restaurang Hamnplan 9.
Nedan finns kallelse och verksamhetsberättelse

Varmt välkomna!

Styrelsen

Ordförande/Hamn image:
Patrik Björklundpatrik.bjorklund@goyada.com  Vald på 1 år 2016

Vice ordförande/ledamot/IT/Kommuikation
Johan Malmgren, johan.malmgren@euroaccident.com  Vald på 1 år 2016

Sekreterare/ledamot
Fredrik Jönssonfredrik@ycap.se  Vald på 2 år 2015

Kassör/ledamot
Curt Lewincurt@happosai.org  Vald på 2 år 2016

Ledamot/teknik
Johan Jönsson, fiskarejohan@live.se  Vald på 2 år 2016

Ledamot/fastigheter/renoveringar
Berne Andersson, 042237612@telia.com  Vald på 2 år 2016

Ledamot/sjösättning/båtupptagning/båtplatsfördelning
Anders Larsson, anders.larsson@mcad.se  Vald på 2 år 2015

Suppleant/hamnlayout/evenemang
Lars Niwong, niwong@telia.com  Vald på 1 år 2016

Suppleant/
Stefan Edefellstefan.edefell@sveconsteel.se  Vald på 1 år 2016

Stadgar

VHF:s stadgar gäller från 2009.

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Avgifter

Aktuella avgifter.
Medlems- och Hamnavgifter är för 2014 oförändrade.

Styrelsemöten/Årsmöten

Kommande styrelsemöten 2017:
- Årsmöte 12 mars 

Följande styrelsemöten har ägt rum 2016:
- årmöte 6 mars
- konstituerande styrelsemöte 6 mars
- styrelsemöte 12 mars
- styrelsemöte 14 april
- styrelsemöte 3 maj
- styrelsemöte 7 juni
- styrelsemöte 28 juni
- styrelsemöte 24 augusti
-styrelsemöte 22 september
-styrelsemöte 20 oktober
-stryelsemöte 15 december

Följande styrelsemöte har ägt rum 2017:
-styrelsemöte 26 jan 
-styrelsemöte 15 februari

Årsmöte skall hållas den 12 mars 2017
 
 

Protokoll för styrelsemöten och årsmöten

De som är medlemmar i VHF har tillgång till protokollen! Det är samma lösenord som till båtplatslistan.

Har du inte lösenordet kan du göra skicka en förfrågan här >>

Årsmöten & Kallelser

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2015, upprättad i februari 2015