Båtupptagning och tömning av mastförråd

Båtupptagningsdagar för 2018 :
Söndagarna den 30 september och 21 oktober


Turordningslista
vid båtupptagning Söndagen den 30 september (publiceras senast den 26 sept)

Turordningslistor kommer även att publiceras på servicehusets anslagstavla.

Turordningslista
vid båtupptagningen Söndagen den 21 oktober (publiceras senast den 17 oktober)

Turordningslistor kommer även att presenteras på servicehusets anslagstavla.

Notera följande datum:

24 september

Vaggor o dyl ska vara ute ur mastförrådet

Båtupptagning nr 1 den 30 september:
23 sept:

Anmälan gällande båtupptagning 1 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
26sept:
Turordninglistan för båtupptagning 1 ska vara klar och publicerad på tavla och hemsida.
30 sept:
Båtupptagning 1 med start kl 08:00

Båtupptagning nr 2 den 21 oktober:
14 okt:
Anmälan gällande båtupptagning 2 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
17 okt:
Turordninglistan för båtupptagning 2 ska vara klar och publicerad på tavla och hemsida.
21 okt:
Båtupptagning 2 med start kl. 08:00

Endast båtägare med fast sommarplats och som tidigare legat vinterupplagda kommer att beredas plats.

Kom ihåg att:

 • vara i god tid aktuell dag
 • du ska ha giltlig försäkring
 • det skall finnas två personer per båt
 • vara på plats för båtupptagning så fort som möjligt efter att föregående båt är uppe
 • du ansvarar för att slingen läggs rätt
 • båten skall placeras enligt hamnmästarens anvisningar
 • vagga och mast skall märkas med namn, e-postadress och telefonnummer
 • gasflaskor skall tas ur båten och förvaras utanför hamnområdet
 • förtöjningsgods och andra linor skall demonteras från din sommarplats.
 • stegar som är monterade på västra kajen ska demonteras och omhändertas.
 • mast får efter avtal med hamnmästaren förvaras i förrådet under vinterperioden från några veckor före upptagning till några veckor efter sjösättning (15/9 – 15/5).
 • mast skall, i änden mot dörren i mastskjulet, förses med tydlig bricka med namn, telefonnummer och e-postadress.

 

Anmälan båtupptagning