Hamnföreningen

Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.

VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.

VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
 
Medlemmar

Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnmästare

Telefon:
0705-374545

Styrelsen 2019

Ordförande:
Anders Larsson

Vice ordförande/ledamot:
Stefan Edefell

Sekreterare/ledamot:
Fredrik Jönsson

Kassör/ledamot:
Curt Lewin

Ledamot/teknik:
Johan Jönsson

Ledamot/teknik:
Magnus Nilsson

Ledamot:
Håkan Sehlin

Suppleant:
Patrik Björklund

Suppleant:
Michael Hammerö

Stadgar

VHF:s stadgar:

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Årsmöten

Årsmöte 2019:
- Årsmöte 10 mars kl 15 på Kajutan (WBS).

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2018, upprättad i februari 2019