Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.

VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.
VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
 
Medlemmar

Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnmästare

Telefon:
0705-374545

Styrelsen

Styrelsen har förändrats något 2019 och kommer att presenteras inom kort!
Så här såg styrelsen ut 2018:
 

Ordförande/Hamn image:
Anders Larssonanders.larsson@mcad.se  Vald på 1 år 2018

Vice ordförande/ledamot
Stefan Edefellstefan.edefell@ssha.se Vald på 2 år 2018

Sekreterare/ledamot
Fredrik Jönssonfredrik@ycap.se  Vald på 2 år 2018

Kassör/ledamot
Curt Lewincurt@happosai.org  Vald på 2 år 2018

Ledamot/teknik
Johan Jönsson, fiskarejohan@live.se  Vald på 2 år 2018

Ledamot/teknik
Magnus Nilsson, magnus.nilsson@mail.se  Vald på 2 år 2018

Ledamot/Hamnlayout/Vikenfesten/
Lars Niwong, niwong@telia.com  Vald på 2 år 2018

Suppleant/hamnimage
Patrik Björklund, patrik.bjorklund@goyada.com  Vald på 1 år 2018

Suppleant/kommunikation
Johan.Malmgrenjohan.malmgren@euroaccident.com  Vald på 1 år 2018

Stadgar

VHF:s stadgar:

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Årsmöten

Årsmöte 2019:
- Årsmöte 10 mars kl 15 på Kajutan (WBS)


 
 

Protokoll

Sidan med protokoll håller på att uppdateras!

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2018, upprättad i februari 2019