Sjösättning
 


Sjösättning sker i hamnföreningens regi.
----------
Härunder finns information från sjösättningen 2019:

Sjösättning 2019 vid 2 tillfällen med start kl. 08:00 vid båda tillfällena.

  • Söndagen den 28 April och söndagen den 12 Maj


Turordningslista den 12 maj 2019
se här

Turordningslista den 28 april 2019
se här


Turordningslistor presenteras på servicehusets anslagstavla och på:
www.vikenshamn.se


Notera följande datum:

20 april: Anmälan gällande sjösättning 1 skall vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.

24 april: Turordningslistan för sjösättning 1 skall vara klar och distribuerad.
  
28 april: Sjösättning 1. Start kl.08:00

4 Maj: Anmälan gällande sjöstättning 2 skall vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum
 
8 maj:
Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
 
12 maj:
Sjösättning 2. Start kl. 08:00

20 maj: Master o dyl ska vara ute ur mastförrådet

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste dock senast den 31:e maj
  • det serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris

 

Från andra sjösättningen, 12 maj 2019
Från andra sjösättningen, 12 maj 2019
Från första sjösättningen, 28 april 2019.
Från första sjösättningen, 28 april 2019.

Anmälan sjösättning

Bilder från första sjösättningen 2019, den 28 april.