Sjösättning

Sjösättning sker i hamnföreningens regi.
Sjösättning 2019 sker vid 2 tillfällen med start kl. 08:00 vid båda tillfällena.
Söndagen den     April
Söndagen den    Maj 


Turordningslista
vid sjösättning den    april och    maj 2019
 
Turordningslistor kommer även att presenteras på servicehusets anslagstavla.


Notera följande datum (datum kommer under april/maj månad 2019):
   april:
Anmälan gällande sjösättning 1 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
   april:
Turordningslistan för sjösättning 1 ska vara klar och distribuerad.
   april:
Anmälan gällande sjösättning 2 ska vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.
   april:
Sjösättning 1
   april:
Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
   maj:
Sjösättning 2
1 juni:
Master o dyl ska vara ute ur mastförrådet

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste dock senast den 31:e maj
  • det serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris

 

Anmälan sjösättning