Sjösättning

Sjösättning sker i hamnföreningens regi.
Sjösättning 2019 sker vid 2 tillfällen med start kl. 08:00 vid båda tillfällena.

  • Söndagen den 28 April
  • Söndagen den 12 Maj 


Turordningslista
vid sjösättning den 28 april och 12 maj 2019

Turordningslistor kommer även att presenteras på servicehusets anslagstavla och på:
www.vikenshamn.se


Notera följande datum:

20 april: Anmälan gällande sjösättning 1 skall vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum.

24 april: Turordningslistan för sjösättning 1 skall vara klar och distribuerad.
  
28 april: Sjösättning 1. Start kl.08:00

4 Maj: Anmälan gällande sjöstättning 2 skall vara hamnmästaren tillhanda senast detta datum
 
8 maj:
Turordningslistan för sjösättning 2 ska vara klar och distribuerad.
 
12 maj:
Sjösättning 2. Start kl. 08:00

20 maj: Master o dyl ska vara ute ur mastförrådet

Kom ihåg att:

  • vara väl förberedd och vara i god tid aktuell dag
  • du ska ha giltlig försäkring
  • det skall finnas 2 personer per båt
  • se till så att båten är borta innan nästa båt ska i sjön
  • båtställningar ska forslas bort med det snaraste dock senast den 31:e maj
  • det serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris

 

Anmälan sjösättning