Allmänt

Vikens Hamnförening (VHF) är en ideell förening och har som ändamål att utveckla Vikens Hamn och båtturismen i Viken. VHF skall svara för drift och underhåll av hamnen, Gräsa brygga och övriga anläggningar tillhörande arrendearealen.

VHF förvaltar och administrerar Vikens hamn under ett arrendeavtal med Höganäs kommun.
VHF äger rätt att utfärda regler för verksamheten och uppbära avgifter för utförda tjänster och nyttjande av anläggningarna. Av Vikens Hamnförening utsedd hamnmästare svarar för att hamnordningen följs och hamnmästaren har rätt att vidta lämpliga åtgärder om så icke sker.
 
Medlemmar

Medlemmar är de som har fast båtplats i Vikens hamn eller som står på hamnens kö- och byteslistor, samt har erlagt medlemsavgift.

Hamnmästare

Telefon:
0705-374545

Årsmöte 2019
Årsmöte för 2019 är den 10 mars kl 15:00.
Plats: WBS Kajutan.
Nedan finns kallelse och verksamhetsberättelse

Varmt välkomna!

Styrelsen

Ordförande/Hamn image:
Anders Larssonanders.larsson@mcad.se  Vald på 1 år 2018

Vice ordförande/ledamot
Stefan Edefellstefan.edefell@ssha.se Vald på 2 år 2018

Sekreterare/ledamot
Fredrik Jönssonfredrik@ycap.se  Vald på 2 år 2018

Kassör/ledamot
Curt Lewincurt@happosai.org  Vald på 2 år 2018

Ledamot/teknik
Johan Jönsson, fiskarejohan@live.se  Vald på 2 år 2018

Ledamot/teknik
Magnus Nilsson, magnus.nilsson@mail.se  Vald på 2 år 2018

Ledamot/Hamnlayout/Vikenfesten/
Lars Niwong, niwong@telia.com  Vald på 2 år 2018

Suppleant/hamnimage
Patrik Björklund, patrik.bjorklund@goyada.com  Vald på 1 år 2018

Suppleant/kommunikation
Johan.Malmgrenjohan.malmgren@euroaccident.com  Vald på 1 år 2018

Stadgar

VHF:s stadgar gäller från 2009.

Hamnordning

Här finns hamnordningen med regler och avgifter för Vikens Hamnförening.

Avgifter

Aktuella avgifter.
Medlems- och Hamnavgifter är för 2014 oförändrade.

Årsmöten

Årsmöte 2019:
- Årsmöte 10 mars 


 
 

Protokoll för årsmöten

De som är medlemmar i VHF har tillgång till årsmötesprotokollen! Det är samma lösenord som till båtplatslistan.

Har du inte lösenordet kan du göra skicka en förfrågan här >>

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2018, upprättad i februari 2019